حضور فعال واحدهای فناور و دانش بنیان شهرستان الیگودرز در نمایشگاه و رویداد ملی صدرا
واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در مرکز رشد شهرستان الیگودرز در نمایشگاه و رویداد ملی صدرا حضور فعال یافتند.
 ١٣:٥٢ - 1403/02/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢٢ - 1403/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٧ - 1403/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری شورای مرکز رشد الیگودرز
هفدهمین شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز برگزار شد
 ١٤:٤٩ - 1402/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:١٥ - 1402/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>